[Scummvm-cvs-logs] scummvm master -> 654ff1ecb9434c3ddb85c17b6d64d0b46201e572

criezy criezy at scummvm.org
Tue Jan 3 22:21:52 CET 2012


This automated email contains information about 4 new commits which have been
pushed to the 'scummvm' repo located at https://github.com/scummvm/scummvm .

Summary:
f176037222 DOC: Update Czech README from patch #3466579
e12d89cfab I18N: Update Czech translation from patch #3466579
1b69f95a21 I18N: Update Hungarian translation from patch #3467850
654ff1ecb9 I18N: Regenerate translations data file


Commit: f17603722224e63215427a8699a706f58585fea5
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/f17603722224e63215427a8699a706f58585fea5
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2012-01-03T13:18:46-08:00

Commit Message:
DOC: Update Czech README from patch #3466579

Changed paths:
  doc/cz/PrectiMediff --git a/doc/cz/PrectiMe b/doc/cz/PrectiMe
index cf5cd53..57b0f4c 100644
--- a/doc/cz/PrectiMe
+++ b/doc/cz/PrectiMe
@@ -668,6 +668,7 @@ ScummVM může také hru spustit přímo pomocí argumentů příkazové řádky
  --themepath=CESTA    Cesta kde jsou vzhledy rozhraní uloženy
  --list-themes      Zobrazí seznam všech použitelných vzhledů 
  -e, --music-driver=REŽIM Vybere ovladač hudby (viz také část 7.0)
+ --list-audio-devices   Zobrazí seznam všech dostupných zvukových zařízení
  -q, --language=JAZYK   Vybere jazyk hry (viz také část 5.2)
  -m, --music-volume=Č.  Nastaví hlasitost hudby, 0-255 (výchozí: 192)
  -s, --sfx-volume=Č.   Nastaví hlasitost zvuků, 0-255 (výchozí: 192)
@@ -1370,7 +1371,7 @@ Použití kmitočtů mezi není doporučeno. Za prvé Vaše zvuková karta ho ne
 ---- --------------------
 Standardně je soubor s nastavením uložen a načítán:
 
-  Windows Vista:
+  Windows Vista/7:
   \Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\ScummVM\scummvm.ini,
 
   Windows 2000/XP:
@@ -1574,3 +1575,4 @@ Hodně Štěstí a Šťastné Adventurování!
 Tým ScummVM.
 http://www.scummvm.org/
 ------------------------------------------------------------------------
+


Commit: e12d89cfab331c950ae21ca781163305c9031a1f
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/e12d89cfab331c950ae21ca781163305c9031a1f
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2012-01-03T13:19:28-08:00

Commit Message:
I18N: Update Czech translation from patch #3466579

Changed paths:
  po/cs_CZ.podiff --git a/po/cs_CZ.po b/po/cs_CZ.po
index 2751331..adea444 100644
--- a/po/cs_CZ.po
+++ b/po/cs_CZ.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Czech translation for ScummVM.
-# Copyright (C) 2001-2012 ScummVM Team
+# Copyright (C) 2001-2011 ScummVM Team
 # This file is distributed under the same license as the ScummVM package.
 # Zbynìk Schwarz <zbynek.schwarz at gmail.com>, 2011.
 #
@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.4.0git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.sf.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-26 15:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-20 14:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-27 17:46+0100\n"
 "Last-Translator: Zbynìk Schwarz <zbynek.schwarz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: \n"
-"Language: Cesky\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: Cesky\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
@@ -1361,24 +1361,23 @@ msgstr "
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:653
 msgid "Select a Proficiency Level."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte úroveò odbornosti."
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:655
 msgid "Refer to your Loom(TM) manual for help."
-msgstr ""
+msgstr "Pro nápovìdu si pøeètìte manuál Loom(TM)."
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:658
-#, fuzzy
 msgid "Standard"
-msgstr "Standardní (16bpp)"
+msgstr "Standardní"
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:659
 msgid "Practice"
-msgstr ""
+msgstr "Cvièení"
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:660
 msgid "Expert"
-msgstr ""
+msgstr "Pokroèilý"
 
 #: engines/scumm/help.cpp:73
 msgid "Common keyboard commands:"


Commit: 1b69f95a21f38b2ee885591aba1dfd01b9baf865
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/1b69f95a21f38b2ee885591aba1dfd01b9baf865
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2012-01-03T13:20:24-08:00

Commit Message:
I18N: Update Hungarian translation from patch #3467850

Changed paths:
  po/hu_HU.podiff --git a/po/hu_HU.po b/po/hu_HU.po
index 9d7ec15..b9549a3 100644
--- a/po/hu_HU.po
+++ b/po/hu_HU.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Hungarian translation for ScummVM.
-# Copyright (C) 2010-2012 ScummVM Team
+# Copyright (C) 2010-2011 ScummVM Team
 # This file is distributed under the same license as the ScummVM package.
 # George Kormendi <grubycza at hotmail.com>, 2010.
 #
@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: ScummVM 1.3.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: scummvm-devel at lists.sf.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-26 15:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-11-21 07:48+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-31 08:50+0100\n"
 "Last-Translator: Gruby <grubycza at hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian\n"
-"Language: Magyar\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: Magyar\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "X-Poedit-Language: Hungarian\n"
 "X-Poedit-Country: HUNGARY\n"
@@ -1359,24 +1359,23 @@ msgstr "Besz
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:653
 msgid "Select a Proficiency Level."
-msgstr ""
+msgstr "Válassz hozzáértés szintet."
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:655
 msgid "Refer to your Loom(TM) manual for help."
-msgstr ""
+msgstr "Segítségért nézd meg a Loom(TM) kézikönyvedet."
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:658
-#, fuzzy
 msgid "Standard"
-msgstr "Standard (16bpp)"
+msgstr "Átlagos"
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:659
 msgid "Practice"
-msgstr ""
+msgstr "Gyakorlás"
 
 #: engines/scumm/dialogs.cpp:660
 msgid "Expert"
-msgstr ""
+msgstr "Szakértõ"
 
 #: engines/scumm/help.cpp:73
 msgid "Common keyboard commands:"


Commit: 654ff1ecb9434c3ddb85c17b6d64d0b46201e572
  https://github.com/scummvm/scummvm/commit/654ff1ecb9434c3ddb85c17b6d64d0b46201e572
Author: Thierry Crozat (criezy at scummvm.org)
Date: 2012-01-03T13:20:53-08:00

Commit Message:
I18N: Regenerate translations data file

Changed paths:
  gui/themes/translations.datdiff --git a/gui/themes/translations.dat b/gui/themes/translations.dat
index a3033a9..447b7b9 100644
Binary files a/gui/themes/translations.dat and b/gui/themes/translations.dat differ


More information about the Scummvm-git-logs mailing list